Q1. Thời hạn bảo hành là bao lâu và các điều khoản và điều kiện là gì?

A1 : Thời hạn bảo hành và các điều khoản điều kiện như sau :

Bảo hành/ Thời hạn bảo hành :

6 tháng kể từ ngày mua hàng, cho tất cả các lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất
Tuy nhiên trong trường hợp không còn sản phẩm trong kho, chúng tôi sẽ thay thế sản phẩm tương đương.

Ghi chú :

Bảo hành không hợp lệ trong các trường hợp sau :

 • Trong trường hợp cố sử dụng sai, bất cẩn hoặc thiếu sự chăm sóc, làm thay đổi hình dạng, trầy xước hoặc tróc sơn
 • Trong trường hợp thiếu các phụ kiện
 • Thiệt hại do tai nạn hoặc thảm họa tự nhiên như cháy hoặc động đất
 • Mất hoặc thất lạc phiếu bảo hành

Q2. Thông tin bảo hành

 • Tôi có thể bảo hành tại bất kỳ cửa hàng nào ? Vâng. Thẻ bảo hành có hiệu lực tại
  bất kỳ tại hệ thống Mắt Việt trên toàn quốc
 • Tôi bị mất thẻ bảo hành, kính chúng tôi vẫn được bảo hành ? Không, chúng tôi
  không thể cung cấp bất kỳ hỗ trợ bảo hành trong trường hợp thẻ bảo hành bị mất
 • Thời gian bảo hành đã hết. Bạn vẫn có thể được bảo hành? Không, chúng tôi
  không thể kéo dài thời gian bảo hành.
 • Tôi đã làm mất kính. Tôi có được bảo hành? Không, bảo hành này không bao gồm mất mát và thất lạc

Q.3 : Các điều kiện bảo hành cho tròng kính là gì?

* Bảo hành trong thời gian 6 tháng kể từ ngày mua

* Bảo hành không hợp lệ trong trường hợp các tròng kính đã bị thay đổi, hoặc bị trầy
xước các lớp phủ